Sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 12 Quyển 1

200.000 160.000

Cuốn sách tổng hợp các kiến thức Đại số 12 chuyên sâu và các dạng bài tập đa dạng giúp học sinh nắm chắc kiến thức tự tin chinh phục mọi bài toán Đại số 12.