Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Hình học 10

250.000 200.000

Đây là một trong 8 cuốn thuộc seri sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày. Sách tổng hợp đầy đủ các chuyên đề Toán Hình học của lớp 10 bao gồm: Vec tơ, Tích vô hướng của 2 vec tơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.