Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số & giải tích 11 tập 1

200.000 160.000

Đây là một trong bộ 8 cuốn thuộc seri sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày. Sách tổng hợp trọn vẹn kiến thức Đại số lớp 11, có cả lý thuyết và bài tập theo chuyên đề