Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số 10

250.000 200.000

Đây là một trong 8 cuốn thuộc seri sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày. Sách tổng hợp đầy đủ các chuyên đề Toán Đại số của lớp 10 bao gồm: Mệnh đề – Tổ hợp, Hàm số, Phương trình bậc nhất – bậc hai, Bất Đẳng thức – Bất phương trình, Thống kê.

Browse Wishlist